Zahraničné osoby a podnikanie na Slovensku

Záujem zahraničných osôb podnikať na území Slovenskej republiky je možné postrehnúť už dlhšiu dobu, ale po pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, badať tendenciu efektívneho využívania možností ponúkaných európskymi právnymi aktami, zakotvujúc slobodu podnikania v rámci jednotného vnútorného trhu Európskej únii, ktorý má vzostupný charakter.

Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky je upravené vo viacerých legislatívnych aktoch, z ktorých dva sa dajú označiť za ťažiskové: prvým je zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len  Obchodný zákonník) a druhý zákon je zákon č. 455/1991 Zb. O živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len  Živnostenský zákon)

Tieto ale aj ostatné legislatívne akty sa podieľajú na tom, že podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky je čoraz atraktívnejšie.

Formy podnikania

Zahraničná osoba na území Slovenskej republiky môže podnikať vo viacerí právnych formách.

V tomto článku si rozoberieme dve formy a to podnik zahraničnej osoby a spoločnosť s ručeným obmedzeným

Podnik zahraničnej osoby

Dovolím si povedať aj najčastejšie využívanou formou podnikania zahraničných osôb na území Slovenskej republiky je forma podniku zahraničnej osoby (takzvaná živnosť). Pre založenie podniku zahraničnej osoby musíte spĺňať viaceré podmienky uvedené v zákona č. 455/1991 Zb. Medzi tie najzákladnejšie zaradujeme bezúhonnosť, plnoletosť a spôsobilosť na právne úkony.

Z dôvodu povinnosti splnenia aj ďalší podmienok je najlepšie kontaktovať profesionálov, ktorý sa tomu dlhodobo a odborne venujú.

Pre založenie podniku zahraničnej osoby kliknite TU

Spoločnosť s ručeným obmedzeným

Ďalšou formou môže byť založenie spoločnosti s ručeným obmedzeným (s.r.o.)

Táto forma podnikania zahraničných osôb v podmienkach Slovenskej republiky však nie je až tak často využívaná. Je tak tomu najmä preto, že spoločnosť má určité orgány. Ak sa zahraničná osoba má stať spoločníkom spoločnosti (t.j. bude mať majetkový podiel) nie je rozdiel vo vzťahu k tuzemským osobám.

Problém nastáva až pri štatutárnom orgáne spoločnosti. Konateľ spoločnosti musí mať bydlisko na území štátov EU alebo OECD , Táto podmienka je obsiahnutá v § 7 ods. 14 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza, že „pred zápisom zahraničnej fyzickej osoby ako osoby oprávnenej konať v mene podnikateľa registrový súd preverí, či táto fyzická osoba má povolenie na pobyt v Slovenskej republike.

Tu nastáva problém najmä pre občanov z tretích krajín, ktorý ešte nemajú na území Slovenskej republiky udelený pobyt. Tento problém sa ale rieši tak, že dočasne v spoločnosti je vymenovaný konateľ, ktorý spĺňa aj podmienky bydliska a následne po udelení pobytu zahraničnej osoby sa konatelia vymenia.

Udelenia pobytu zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky je proces, ktorý dávku skúseností a trpezlivosti. Je potrebné spĺňať viacero podmienok či už finančných alebo byrokratických. Podmienky udelenia pobytu na území Slovenskej republiky si ale povieme až v ďalšom článku a preto nás nezabúdajte sledovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *