Založenie spoločnosti s ručeným obmedzením je komplikovaný proces s nutnosťou praxe a znalosťou obchodného zákonníka a súvisiacich zákonov. Preto Vám ponúkame založenie spoločnosti v našej réžii.

Cena kompletného založenia spoločnosti s ručeným obmedzením vrátane súdneho poplatku je 260 €.

(pri kúpe spoločností v balíku s Virtuálnym sídlom je cena 240€)

Založenie spoločnosti trvá zhruba 9-14 dní. V prípade ak nemáte toľko času viete si kúpiť ready made (pripravenú) spoločnosť v cene od 330 €.


Základné imanie 5000 € nie je potrebné vkladať na účet ani nijako preukazovať.

Všetky úkony spojené so zakladaním spoločnosti urobíme za Vás prostredníctvom elektronického podania.

Balíček založenia spoločnosti obsahuje :

  • Poradenstvo pred, počas a po založení spoločnosti. (výber živností, odpovede na Vaše dotazy a pod.).
  • Vypracovanie dokumentov podľa platnej legislatívy.
  • Podanie návrhu na Živnostenský úrad vrátanie prevzatia oprávnení.
  • Podanie žiadosti o súhlas správcu dane a jeho prevzatie.
  • Podanie návrhu na zápis spoločnosti na príslušný súd a prevzatie výpisu z Obchodného registra .
  • Registrácia Vašej spoločnosti na daňovom úrade.