Vojna Ukrajine a podnikanie – register trestov

Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo je fenoménom dnešnej doby. Využívajú ho najúspešnejší podnikatelia po celom svete. Ak chce zahraničná osoby na území Slovenskej republiky podnikať musí tu mať aj sídlo svojho podniku. To sa týka aj občanom Ukrajiny, ktorý si na území Slovenskej republiky zakladajú podniky zahraničných osôb. Na to sa vo veľkom využívajú práve služby virtuálneho sídla.

Register trestov

Na založenie podniku zahraničnej osoby okrem sídla a ďalších dokladov zahraničná osoba potrebuje aj výpis z registra trestov. Tu sa stretávame s dvoma rozdielnymi situáciami.

Prvá je tá, že zahraničná osoba už má na území Slovenskej republiky udelený pobyt a to dlhšie ako 6 mesiacov. V tomto prípade bude postačovať výpis z registra trestov zo Slovenskej republiky. Viac o výpise z registra trestov v Slovenskej republike TU !

Druhá situácia je tá, že zahraničná osoba nemá na území Slovenskej republiky udelený pobyt a v takom prípade je potrebné si zaobstarať výpis z registra trestov z krajiny, kde má pobyt dlhšie ako 6 mesiacov. Tento výpis z registra trestov musí byť úradne preložený.

Vojna na Ukrajine

Tu nastáva veľký problém najmä pre občanom Ukrajiny, dňom 24. 2. 2022, boli pozastavené administratívne služby a vydávanie verejných listín a povolení vrátane vydávania dokladu o bezúhonnosti pre občanov Ukrajiny nachádzajúcich sa v zahraničí.

Dňa 30.3.2022 ale nadobudol účinnosť zákon č. 92/2022 Z.z. (Lex Ukrajina). Tento zákon zaviedol takzvané čestné vyhlásenia, ktoré vydáva Veľvyslanectvo Ukrajiny v Bratislave.

Táto zmena mala veľký význam pre občanom Ukrajiny. Viac v článku TU !

Dnes však už administratívne služby a vydávanie verejných listín úradmi na Ukrajine boli do značnej miery obnovené a teda doklad o bezúhonnosti z Ukrajiny nie je problém dostať. Účinnosť zákona 92/2022 Z.z. ale stále trvá a tak nastala situácia, že občania Ukrajiny môžu svoju bezúhonnosť preukázať viacerými spôsobmi.

Veríme, že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí a ďalšie podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky bude pre zahraničné osoby ešte viac prístupnejšie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *