Trvalý pobyt

Trvalý pobyt v súčasnej dobe už nie je samozrejmosťou. Mnoho ľudí má trvalý pobyt na miestnom alebo obecnom úrade. Deje sa tak z rôznych dôvodov ako je napríklad predaj nehnuteľnosti alebo sa jednoducho vlastník nehnuteľnosti rozhodne, že Vás z trvalého pobytu odhlási.

Následne sa z Vás stáva takzvaný „bezdomovec“ čo je v dnešnej dobe veľký problém.

Problémov spájajúcich sa z témou trvalého pobytu na miestnom úrade je mnoho. Ten najzásadnejší problém z pohľadu podnikania vzniká napríklad pri založení živnosti.

Môže nastať situácia, že osoba, ktorá má trvalý pobyt zrušený a teda ako adresu trvalého pobytu má zapísanú obec alebo mesto si bude chcieť založiť živnosť. Pri založení živnosti je potrebné mať miesto podnikania (sídlo živnosti). Ako miesto podnikania však nemôžete uviesť obec alebo mesto ale je potrebné mať riadnu adresu. V týchto prípadoch sa využívajú služby trvalého pobytuvirtuálneho sídla .

V prípade spoločností, ktoré poskytujú služby trvalého pobytu ide podstate len o administratívny zápis. To znamená, že v danej nehnuteľnosti nebývate ale máte ju zapísanú ako adresu trvalého pobyt v príslušných dokladoch. Tieto služby trvalého pobytu sú určené výhrade len pre občanom Slovenskej republiky.

Výhody trvalého pobytu     

Výhod je samozrejme mnoho no medzi tie najväčšie patrí lepší prístup do škôl a škôlok, možnosť vybavenia si parkovacieho státia či rezidenčnej karty, možnosť prihlásenia motorového vozidla a mnoho ďalšieho.

K týmto službám trvalého pobytu sa samozrejme poskytuje aj množstvo služieb, ktoré súvisia najmä s doručovaním pošty ako je napríklad pre posielanie pošty, sms a email notifikácia o došlej pošte, preberanie doporučených zásielok a teda je možné povedať, že ďalšou výhodou je bezstarostnosť z pohľadu doručovania pošty.

Dôležité je ale to, že prihlásenie na trvalý pobyt Vám nezakladá, žiadne právo k danej nehnuteľnosti v ktorej ste na trvalý pobyt prihlásený. Vlastnícke právo je jedno z najväčších ľudských práv, dokonca zakotvené aj v Ústave Slovenskej republiky čl. 20 (https://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460)

To znamená, že danú nehnuteľnosť nemôžete scudziť ba dokonca nemáte žiaden nárok v danej nehnuteľnosti bývať viac si môžete prečítať v článku.

Ak teda máte trvalý pobyt na miestnom úrade neváhajte a oslovte poskytovateľov služby trvalý pobyt. Získate tým množstvo výhod veľkomesta a úplne bezstarostný život.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *