SZČO – čo všetko je potrebné platiť

SZČO toto je pojem ktorý, dobre poznáme, čo všetko ale musím platiť ak som živnostník ? Akú výšku odvodov a kde musím platiť ? Aké odvody platím prvý rok podnikania ?

Na všetky tieto otázky si dnes odpovieme v tomto článku.

SZČO je povinný platiť takzvané odvody. Odvody sa platia do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Do Sociálnej poisťovne sa platí nemocenské a dôchodkové poistenie a do zdravotnej poisťovne zasa preddavok na zdravotné poistenie.

Ste povinný platiť odvody?

Predtým než uvedieme informácie o tom, akú výšku odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne bude SZČO platiť v roku 2022, si uvedieme kedy vlastne vzniká povinnosť platiť odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Odvody do Sociálnej poisťovne.

To či máte povinnosti platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa dozviete vždy k 1.7., alebo k 1.10., ak má fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. To, či SZČO bude od tohto dátumu povinná platiť odvody do Sociálnej poisťovne závisí od výšky príjmov (obratu z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti) alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním SZČO, a to vždy za predchádzajúci kalendárny rok. Hranica pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2021 v roku 2022 je suma 6798€. Jedná sa o to, že ak príjem SZČO za rok 2021 presiahne sumu 6 798 €, vznikne jej povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne, a to od 1.7.2022, alebo od 1.10.2022

Odvody do zdravotnej poisťovne

Povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne Vám vzniká prvým dňom vykonávania činnosti SZČO (napr. u živnostníka dňom ohlásenia živnosti). Táto povinnosť však nevzniká vždy výnimku majú tie SZČO, ktoré už majú iného platiteľa zdravotného poistenia, napr. v prípade ak je SZČO zamestnancom, tak platiteľom zdravotného poistenia je zamestnávateľ, či v prípade ak SZČO poberá materské, tak platiteľom zdravotného poistenia je štát.

Pri SZČO, ktoré už majú iného platiteľa zdravotného poistenia sa neuplatňuje minimálny vymeriavací základ, to znamená, že nemusia platiť minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne.

Vymeriavací základ

Ďalší dôležitý pojem je vymeriavací základ. Vymeriavací základ je dôležitý pre určenie výšky platenia odvodov do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Výšku vymeriavacieho základu by Vám mala oznámiť Sociálna a zdravotná poisťovňa, vypočítať si ju však viete aj sami tu (https://www.socpoist.sk/kalkulacka-na-informativny-vypocet-poistneho-pre-povinne-nemocensky-poistenu-a-povinne-dochodkovo-poistenu-szco-za-obdobie-od-1-jula-2022/70542s ). Ak Vám vyjde mesačný vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ tak v takom prípade výšku odvodov počítate z minimálneho vymeriavacieho základu.

Minimálny mesačný vymeriavací základ je na rok 2022 určený na sumu 566,50€

Maximálny mesačný vymeriavací základ je na rok 2022 určený na sumu 7 931€ tento sa však uplatňuje len pri platení odvodov na Sociálnej poisťovne.

Výška odvodov

A teraz si povieme to najpodstatnejšie a to sumu, ktorú musíte za rok 2022 platiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Maximálne odvody do Sociálnej poisťovne na rok 2022 sú stanovená na sumu 2629,12€ mesačne.

Minimálne odvody do Sociálnej poisťovne na rok 2022 sú stanovená na sumu 187,78€ mesačne

Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne na rok 2022 sú stanovená na sumu 79,31€ mesačne alebo 39,65€ v prípade ak sa jedna o osobu so zdravotným postihnutím.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *