s.r.o. alebo živnosť?

Založiť si spoločnosť alebo podnikať ako živnostník? Toto je večná otázka a dilema každého podnikateľa. Všetko má svoje výhody ale aj nevýhody niekedy je viac výhod a niekedy zasa viac nevýhod. Poďme si to ale rozobrať podrobnejšie.

Spoločnosť z ručeným obmedzeným (s.r.o.)

Na začiatku si musíme vysvetliť čo to vlastne tá „s.r.očka“ je.

Ide vlastne o kapitálovú spoločnosť respektíve obchodnú spoločnosť, ktorá má určité základné imanie. Toto základne imania sa tvorí zo vkladov jednotlivých spoločníkov spoločnosti. Právna úprava spoločnosti s ručeným obmedzeným je obsiahnutá v §105 až § 153 Obchodného zákonníka (https://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-513)

Spoločnosť môže mať jedného ale aj viacerých spoločníkov maximálne však 50 a má svoje orgány. Toľko ku základnej charakteristike.

Živnosť

Podľa živnostenského zákona (https://zakony.judikaty.info/predpis/zakon-455/1991) sa živnosťou rozumie sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom. Toto je základná charakteristika živnosti, ktorú ste už isto veľa krát počuli.

Poďme si to ale rozobrať na drobné.

Živnosť je teda sústavná činnosť, stále opakujúca sa činnosť zjednodušene ak napríklad predáte svoje hodinky to ešte neznamená, že si na to musíte založiť živnosť.

Činnosť prevádzkovaná samostatne. Jedná sa o to, že ako živnostník túto činnosť vykonávate sám a teda nemá iných spoločníkov.

Vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a teda pri právnych úkonoch zaväzuje sám seba a ručí celým svojim majetkom.

Za účelom dosiahnutia zisku čo je v podstate ten najzákladnejší a najčasnejší dôvod prečo sa niekto rozhodne podnikať.

Za podmienok ustanovených týmto zákonom. Všetko musí byť v súlade zo zákonom nevynímajúc podnikanie formou živnosti.

s.r.o. alebo živnosť?

Tak ako sme spomenuli všetko má svoje pre a proti.

Prečo sa rozhodnúť pre s.r.o. a prečo nie ?

Je na to viacero dôvodov jedným z nich je ak máte napríklad obchodného partnera tak si určite zvolíte formu s.r.o., nakoľko práve tu môžete svoje nápady spoločne naplno rozvinúť a navyše každý v spoločnosti má svoju majetkovú účasť.

Zodpovednosť za záväzky spoločnosti. Áno každý sa môže dostať do insolventnosti. Tu sa môžeme stretnúť s tou najväčšou výhodou spoločnosti s ručeným obmedzeným, ktorá je aj základnou charakteristikou spoločnosti a to, že spoločník zodpovedá za záväzky spoločnosti len do výšky svojich nesplatených vkladov. A teda ak spoločník splatil svoj vklad do spoločnosti v plnej výšky viac nezodpovedá za záväzky spoločnosti. Tu si treba uvedomiť že spoločnosť je samostatný právny subjekt a má svoje práva aj povinnosti tak ako aj majetok, pohľadávky a záväzky.

Prečo sa pre založenie spoločnosti nerozhodnúť?

Možno spomenúť napríklad zdĺhavý proces založenia alebo väčšia forma byrokracie.

Ak sa rozhodnete, že ukončíte svoje podnikanie formou spoločnosti, dostanete sa do zdĺhavého a drahého procesu, ktorý môže trvať aj 4 roky.

Prečo sa rozhodnúť pre živnosť a prečo nie?

Prvom rade to je asi rýchlosť založenie. Založenie s.r.o. je zdĺhavejší proces o ktorom na konci rozhoduje miestne príslušný súd. Založenie živnosť je proces na maximálne 3 pracovné dni a rozhoduje o ňom len okresný úrad. S tým súvisia aj rýchlejšie zmeny v registri.

Ďalšou výhodou je možnosť ukončenia podnikania. Ak sa rozhodnete ukončiť svoje podnikanie existuje jednoduchý spôsob ako zrušiť alebo pozastaviť živnosť. Naproti tomu ukončenie podnikania pri spoločnosti je zdĺhaví a finančne náročný proces skladajúci sa z množstva čiastkových úkonov. 

Prečo sa pre založenie živnosti nerozhodnúť?

Väčšie rizika spojení s podnikaním. Zodpovednosť za záväzky celým svojim majetkom. Alebo nemožnosť úplnej voľnosti pri stanovení obchodného mena.

Ako sa rozhodnúť?

Tak ako bolo spomenuté v úvode tohto článku, všetko má svoje pre aj proti a preto je len na Vás čo Vám lepšie vyhovuje a pre čo sa nakoniec rozhodnete. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať s Vašou otázkou či už mailom na info@sroihned.sk alebo telefonicky +421 940 983 322.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *