Ready Made s.r.o.

Kúpa ready made už existujúcej s.r.o. je pre väčšinu podnikateľov výhodnejšia než podstúpiť celý proces založenie novej spoločnosti.

Čo to ale znamená ready made s.r.o.?

Ako bežne sa obchoduje najmä s tovarmi a službami, to však ale nie je všetko. Veľmi časté je aj obchodovanie s obchodnými spoločnosťami. Predmetom práve takýchto obchodov sú často krát aj „ready made spoločnosti“. Na Slovenskom trhu sa najčastejšie obchoduje s ready made spoločnosťami, ktoré majú formu spoločnosti s ručeným obmedzeným (s.r.o,). Pod výrazom „ready made s.r.o.“ si treba predstaviť novovzniknutú spoločnosť, ktorá bola založená výlučne za účelom jej ďalšieho predaja a teda s danou spoločnosťou neboli uzatváranie žiadne obchody. Ready made s.r.o. nikdy žiadnu reálnu podnikateľskú činnosť nevykonávala a jej majiteľ s ňou okrem úkonov súvisiacich s jej založením a zápisom do obchodného registra prakticky nič iné nerobil.

Ready made s.r.o. má vždy ako predmet svojej činnosti zapísaných aj niekoľko najčastejších živnostenských oprávnení ako je napríklad kúpa tovaru na účely jeho predaja, sprostredkovateľská činnosť, administratívne služby, vedenie účtovníctva, reklamné a marketingové služby a podobne.

Samozrejmosťou je tiež, že ready made s.r.o. je registrovaná aj na daň z príjmov na daňovom úrade a v niektorých prípadoch je registrovaná aj pre DPH, čo ju robí pre potenciálnych kupujúcich oveľa viac atraktívnejšou. Ready made s.r.o. je teda v skratke firma pripravená pre svojho budúceho majiteľa, ktorý s ňou môže okamžite začať podnikať.

Výhody ready made s.r.o.

Jednou z najväčších predností ready made s.r.o. je rýchlosť, s akou môžete s ready made s.r.o. začať podnikať. Po tom, ako si vyberiete konkrétnu s.r.o., stačí už len zaplatiť a môžete podnikať. Prečo to je také jednoduché ? Konateľom spoločnosti sa totižto stávate už dňom vymenovania a preto za spoločnosť môžete konať aj pred zápisom zmien v ORSR. Majiteľom spoločnosti sa samozrejme stávate až zápisom zmien do ORSR. Všetky ostatné zmeny v spoločnosti sú účinne až dňom zápisu do ORSR.

Pri kúpe ready made s.r.o. máte v cene spoločnosti samozrejme aj rozšírenie predmetov podnikania, zmenu sídla spoločnosti či názvu spoločnosti atď.

Ak by ste si v porovnaní s kúpou ready made s.r.o. chceli založiť novú s.r.o., trvalo by to pravdepodobne niekoľko týždňov, kým by ste so svojou firmou mohli začať plnohodnotne podnikať. Musíte brať do úvahy, že by ste museli najskôr firmu založiť zakladateľskou alebo spoločenskou zmluvou, získať osvedčenia o živnostenskom oprávnení, splatiť základné imanie, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra s mnohými prílohami, čo by Vás stálo nemálo času, návštev úradov, administratívy a platení rôznych správnych poplatkov. K tomu je potrebné ešte pripočítať čas na registráciu na daň z príjmov na daňovom úrade, prípadne aj registráciu na DPH. Pri registrácii na DPH je v niektorých prípadoch potrebné rátať s rizikom uloženia zábezpeky na DPH. Ready made s.r.o. už všetky vyššie uvedené administratívne úkony majú absolvované a niektoré z nich dokonca sú registrované aj pre DPH.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *